Nieuws

 Op 5 juni 2019 is een principeakkoord voor vernieuwing pensioenstelsel gepresenteerd. De FNV heeft op 15 juni jl. ingestemd, waardoor het Pensioenakkoord nu definitief is. Het pensioenakkoord kan uitgesplitst worden in twee onderdelen: De AOW-leeftijd Pensioenopbouw bij de werkgever

Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil

UTRECHT – Mensen die met pensioen zijn gegaan, geven niet, zoals altijd gedacht, minder geld uit als ze met pensioen zijn gegaan. Zo geven ze meer uit aan vrije tijd en hebben ze vaak hogere zorgkosten. Dit terwijl er nu

Voor het eerst in tien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan niet gestegen. In 2016 was de pensioenleeftijd 64 jaar en 5 maanden, net als in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.