Directeur Grootaandeelhouder

Directeur Grootaandeelhouder
Bent u directeur- grootaandeelhouder (dga)? Dan heeft u een bijzondere positie als het gaat om pensioenopbouw. U valt namelijk niet onder de wettelijke bepalingen van De Pensioenwet. Bovendien had u de mogelijkheid om uw pensioen binnen uw eigen B.V. op te bouwen. Dit bood een liquiditeitsvoordeel, waardoor pensioenopbouw in eigen beheer onder andere gebruikt kon worden voor investeringen binnen uw B.V.

Nadelen pensioenopbouw in eigen beheer
Pensioenopbouw in eigen beheer was echter de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. De belangrijkste oorzaak was de lage rente, waardoor er grote verschillen zijn ontstaan tussen de fiscale waardering van de pensioenverplichting op de balans en de waarde in het economisch verkeer. Dit heeft er in veel gevallen toe geleid dat pensioenregelingen van dga’s “onder water kwamen te staan” en er geen dividend uitgekeerd mocht worden.
Wetsvoorstel afschaffen pensioenopbouw in eigen beheer
In verband met de nadelen heeft Staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend, waarbij pensioenopbouw in eigen beheer niet meer is toegestaan. Dit voorstel is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De wet is ingegaan per 01-04-2017. Vanaf 01-07-2017 mag geen pensioen meer worden opgebouwd in eigen beheer.

Gevolgen wetsvoorstel
Nu het wetsvoorstel is aangenomen heeft dit tot gevolg dat de pensioenopbouw in eigen beheer moet worden beëindigd uiterlijk per 01-07-2017. Dit moet vóór 01-07-2017 worden gerealiseerd door middel van een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en een Addendum op de Pensioenbrief.
Keuzemogelijkheden opgebouwde pensioenaanspraken

Voor de opgebouwde pensioenopbouw in eigen beheer per 2017 zal de dga een keuze moeten maken:

  • Pensioenaanspraken laten staan in de B.V.
  • Pensioenaanspraken afstempelen en afkopen; in 2017, 2018 en 2019 levert dit bovendien nog een flinke belastingkorting op
  • Pensioenaanspraken afstempelen en omzetten in oudedagsverplichting

PensioenKompaan kan de consequenties van de verschillende opties voor u berekenen en uitwerken. De beste oplossing is afhankelijk van de persoonlijke situatie c.q. persoonlijke voorkeuren. PensioenKompaan kan u hierbij adviseren en begeleiden, waarbij ook de rechtspositie van de (ex)partner wordt betrokken. Indien u geïnteresseerd bent in een vrijblijvend kennismakingsgesprek klik hier.

Pensioenopbouw dga vanaf 01-07-2017
Voor de pensioenopbouw vanaf 01-07-2017 zal de dga een keuze moeten maken. De mogelijkheden bestaan onder andere uit een verzekerde pensioenregeling, lijfrente door middel van banksparen/beleggen en vermogen opbouwen binnen de B.V. Ook naar het partnerpensioen bij overlijden van de dga zal goed gekeken moeten worden, zeker als het partnerpensioen tot 01-07-2017 onderdeel uitmaakte van de pensioentoezegging in eigen beheer. De pensioenopbouw voor de dga vanaf 01-07-2017 is maatwerk en vraagt om persoonlijke financiële planning. PensioenKompaan kan u hierbij adviseren en begeleiden. Indien u geïnteresseerd bent in een vrijblijvend kennismakingsgesprek klik hier.