Zorgen Nibud om toekomstig gepensioneerden

Zorgen Nibud om toekomstig gepensioneerden

UTRECHT – Mensen die met pensioen zijn gegaan, geven niet, zoals altijd gedacht, minder geld uit als ze met pensioen zijn gegaan. Zo geven ze meer uit aan vrije tijd en hebben ze vaak hogere zorgkosten. Dit terwijl er nu een groep aankomt die minder pensioen opbouwt.
Dat concluderen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en PwC in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’.

Zorgkosten
Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven en het Nibud verwacht, gezien het huidige zorgstelsel, WMO en Wet langdurige zorg, dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt.

Dalende inkomsten
Zorgelijk, aldus het Nbud en PwC, want de verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. ,,Meer mensen scheiden en gescheiden mannen en vrouwen hebben vaker een ontoereikend pensioen. Verder zijn er meer zzp’ers, van wie het merendeel geen pensioen opbouwt”, zo blijkt uit het rapport. Daarnaast zijn er meer flexibele dienstverbanden, is er sprake van minder aanvullende pensioenopbouw, minder garanties en heeft de slechte financiële situatie van pensioenfondsen zijn invloed.
Een andere reden is dat weinig Nederlanders aan financiële langetermijnplanning doen. „Hierdoor kunnen Nederlanders minder erop vertrouwen dat het inkomen en het uitgavenpatroon in hun specifieke situatie na pensioennering automatisch – zonder zelf aandacht te besteden aan de eigen pensioensituatie – op elkaar aansluiten”, aldus de onderzoekers, die stellen dat maatwerk in pensioen nodig is.

Het Nibud roept Nederlanders onder meer op meer aan financiële langetermijnplanning te gaan doen. Ook overheid en werkgevers moeten beter informeren over pensioenuitkering en een actieve rol moeten spelen bij het aanjagen van interesse in financiële planning.