Werkgever, collectief pensioen

Bent u aangesloten bij een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds?
Circa 90% van de bedrijven is aangesloten bij een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds. Als werkgever heeft u dan geen zorgen over de vorm en de invulling van de pensioenregeling; deze staat vast. Wel heeft u als werkgever een zorgplicht met betrekking tot

Lees meer

Valt u onder een cao met verplichtingen c.q. aanbevelingen over een pensioenregeling?
Er zijn ook branches die niet verplicht aangesloten zijn bij een Bedrijfstakpensioenfonds, maar waarbij in de cao bepalingen zijn opgenomen over de pensioenregeling. Dit kan gedetailleerd zijn (bijvoorbeeld de NBBU voor uitzendbureau’s) of heel algemeen (bijvoorbeeld de cao voor de technische groothandel). U moet dan zelf

Lees meer

U overweegt om een pensioenregeling voor uw medewerkers in te voeren
Als u niet onder een verplichting van een Bedrijfstakpensioenfonds valt en/of een cao die verplichtingen met betrekking tot pensioen oplegt, kunt u zelf besluiten of u een pensioenregeling voor uw medewerkers invoert. Er geldt geen “pensioenplicht” in Nederland, maar de meeste bedrijven hebben toch wel een pensioenregeling voor hun medewerkers. De meeste werknemers verwachten ook

Lees meer

De pensioenregeling voor uw medewerkers wordt verlengd of gewijzigd
De meeste pensioenregelingen zijn gebaseerd op een overeenkomst met een bepaalde duur. Vaak is dit een periode van 5 jaar. Ruim voor het aflopen van deze contractsperiode (minimaal 6 maanden) zegt de pensioenuitvoerde de pensioenovereenkomst op en kan er een verlengingsvoorstel worden aangevraagd. Hierbij is gespecialiseerd kennis vereist. Het verlengingsvoorstel zal afwijken

Lees meer

Het beheren van de pensioenregeling voor uw medewerkers
Het beheren van de pensioenregeling is belangrijk en secuur werk. Het gaat hierbij onder andere om aanmelding van nieuwe werknemers, afmelding van mensen die uit dienst treden, wijziging in salaris en/of parttime percentage, toevoegen partner, verwijderen partner, geboorte kind etc. Als werkgever loopt u risico’s

Lees meer

Pensioencommunicatie: informeren werknemers
Het is de taak c.q. de zorgplicht van de werkgever om werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Een werknemer moet tijdig weten waar hij aan toe is (dus niet pas op pensioendatum). Een werknemer moet weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en wat de risico’s zijn, zodat hij

Lees meer