Werknemer

Als u werknemer bent en pensioen opbouwt bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar, is het de taak van uw werkgever en de pensioenuitvoerder om u goed te informeren over uw pensioenregeling en de hoogte van de (te verwachten) pensioenuitkeringen. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl staat informatie over uw pensioenopbouw, ook over het pensioen dat u bij vorige werkgevers hebt opgebouwd. Tevens staat er informatie over de hoogte van de AOW-uitkering. Behalve de bruto pensioenbedragen staan er ook indicaties vermeld van het netto maandinkomen, zodat u redelijk kunt inschatten of dit voldoende is. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u inloggen met uw DigiD.

Behoefte aan informatie en/of advies
Toch kan het zijn dat u als werknemer behoefte heeft aan een gesprek met een pensioenadviseur voor informatie en eventueel advies. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende situaties het geval zijn:

  • U heeft een nieuwe baan, en kunt de waarde van pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Is dit verstandig?
  • U gaat scheiden van uw partner. Wat zijn de gevolgen c.q. mogelijkheden voor uw pensioen en hoe kan dit opgelost worden?
  • U gaat met pensioen en de pensioenuitvoerder biedt u een aantal keuzemogelijkheden: uitruil partnerpensioen, hoog-laag uitkeringen, geïndexeerde (stijgende) of gelijkblijvende uitkeringen, doorbeleggen in de uitkeringsfase. Wat is verstandig?
  • Op pensioendatum komt er een pensioenkapitaal beschikbaar, dat omgezet moet worden in een maandelijkse pensioenuitkering bij een pensioenuitvoerder naar keuze. Bij welke pensioenuitvoerder kan het pensioenkapitaal het beste worden ondergebracht?
  • U heeft een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling. De premie wordt belegd volgens de standaard beleggingsmix van de pensioenuitvoerder. U heeft echter de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in uw beleggingen. Is dit voor u een interessante optie?
  • U heeft bij verschillende werkgevers pensioen opgebouwd en u wilt graag een totaal inzicht in het pensioen dat u te zijner tijd kunt verwachten. Ook wilt u weten wat u kunt doen om een eventueel pensioentekort op te lossen.
  • U bent 65 jaar en er komt een pensioenuitkering beschikbaar. U bent echter nog aan het werk en uw pensioenleeftijd is inmiddels 67 jaar. Wat te doen met de pensioenuitkering op 65-jarige leeftijd: gewoon in laten gaan of het pensioen uitstellen naar 67 jaar?

De oplossing: een Pensioengesprek met PensioenKompaan
Uw pensioenvragen kunt u stellen tijdens een Pensioengesprek met PensioenKompaan. Het is belangrijk dat u bij dit gesprek relevante pensioendocumenten meeneemt, alsmede uw DigiD en eventuele inlogcodes van uw pensioenuitvoerder. Na afloop van het gesprek bent u geïnformeerd en weet u wat de eventuele vervolgstappen zijn. De kosten voor een Pensioengesprek bedragen 121 euro (inclusief btw). Indien u een afspraak wilt maken voor een Pensioengesprek klik hier.