All posts by: mennobeheer

In juli 2020 is er een akkoord bereikt tussen de sociale partners over de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet gaat de komende maanden nieuwe wetgeving ontwikkelen, waarna de Tweede Kamer aan zet is. Op 1 januari 2022

 Op 5 juni 2019 is een principeakkoord voor vernieuwing pensioenstelsel gepresenteerd. De FNV heeft op 15 juni jl. ingestemd, waardoor het Pensioenakkoord nu definitief is. Het pensioenakkoord kan uitgesplitst worden in twee onderdelen: De AOW-leeftijd Pensioenopbouw bij de werkgever

Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil